Tạo Mã QR Code Miễn Phí

Tạo mã QR Code Có Logo trực tuyến miễn phí để đưa mã QR Code vào danh thiếp (name card) hay gửi email, truy cập website, chia sẻ vị trí, gửi SMS, gọi điện thoại, vào mạng Wifi bằng Qr Code... xuất ra file định dạng vector .svg, .eps, .png để in ấn.

Learn more »

Kiểu họa tiết
Loại mã QR

Location

E-mail

Text

Phone

SMS

WhatsApp

WI-FI

V-card

PayPal

Email address to receive payments
USD
%

BitCoin

BTC
1 BTC = 0 USD
1 USD = INF BTC
Last update: June 14 2024